Latest from the Blog

Microsoft Cognitive Services: Computer Vision
with No Comments

Kognition är den process som i förhållande till erfarenheter omvandlar sinnesintryck till en uppfattning om verkligheten. Microsoft erbjuder ett öppet programgränssnitt (API) för kognitiva tjänster som bl.a. hanterar visuellt innehåll, tal, språk och kunskap, och det är svårt att inte … Read More

Microsoft Ignite 2017 – Summering
with No Comments

Ignite är Microsofts årligt återkommande konferens för att presentera all ny teknik som de levererar. Detta år hölls den på OCCC i Orlando, Florida. Deltagarantalet var ungefär som tidigare år, dvs. 25000+ personer från hela världen. Jag tillsammans med min … Read More

Kort kod och syftningsfel
with No Comments

Det finns ibland flera sätt att göra till synes samma sak i C#, t.ex. när det gäller operatörsöverlagring. De olika teknikerna bär på olika syften, och det är ofta bättre att vara tydlig med sina syften än att försöka skriva … Read More

Lazy evaluated string interpolation
with No Comments

Sedan version 6 av C# har man haft stöd för string interpolation, och sedan dess har det varit möjligt att exekvera kod i en C#-sträng. Säkerhet uppnås genom att strängen utvärderas i det omfång (scope) som den skapas. Det normala … Read More

Late binding i C#
with No Comments

Traditionellt har Visual Basic haft stöd för både early och late binding. Med early binding (statiskt avsändande) avses användning objekt vars typ är känd redan vid kompilering, medan med late binding (dynamiskt avsändande) avses användning av objekt vars typ inte … Read More

Skalning i MonoGame
with No Comments

MonoGame är ett av flera bibliotek för spelutveckling i Visual Studio för bl.a. PlayStation, Windows, Linux, iOS och Android. MonoGame kan rendera grafik (genom OpenGL eller DirectX), spela ljud och ta emot användarinteraktioner från tangentbord och handkontroller. Förutom att bygga … Read More