Latest from the Blog

Skalning i MonoGame
with No Comments

MonoGame är ett av flera bibliotek för spelutveckling i Visual Studio för bl.a. PlayStation, Windows, Linux, iOS och Android. MonoGame kan rendera grafik (genom OpenGL eller DirectX), spela ljud och ta emot användarinteraktioner från tangentbord och handkontroller. Förutom att bygga … Read More

Förenklad hantering av funktioner som producerar multipla värden i C#
with No Comments

Ganska ofta infinner sig behovet av att bygga en funktion som producerar mer än ett värde. Detta löser man exempelvis med hjälp av utparametrar eller tuples (sv: tupel) och båda metoderna har fått bättre stöd i C# version 7.0. Utparametrar … Read More

Kortare kod med mönstermatchning i C# 7
with No Comments

Som programmerare vill man hålla sin kod så kort och så relevant som möjligt, för att öka överskådligheten och minska utrymmet för buggar. C# har genom åren utvecklats till att bli både mer kompakt och mer funktionellt, vilket inte minst … Read More

Creating ARM Service Endpoints from Within VSTS
with No Comments

First, here is some background about what Visual Studio Team Services (VSTS) can do concerning Azure Resource Manager (ARM). As you probably know, Releases in VSTS has the capability to deploy build artifacts to subscriptions in Azure. Releases are configured … Read More

Sigist Sweden – ett nytt nätverk om test
with No Comments

Theresia Foglemark: Jag jobbar med test på Nethouse och fick nyligen möjligheten att gå på Sveriges första Sigist-konferens i Stockholm den 22 november. Sigist, Specialist Interest Group In Software Testing, är en testorganisation som började sin bana i England 1989 … Read More

Techdays 2016 Dag 2
with No Comments

Keynote Bill Buxton Alla enheter vi skapar och tjänster vi skriver behöver interagera med andra enheter och tjänster och skapa ett mervärde. Bill visade ett exempel då en bil och mobiltelefon arbetar tillsammans för att få en bättre funktionalitet och … Read More