Latest from the Blog

Lazy evaluated string interpolation
with No Comments

Sedan version 6 av C# har man haft stöd för string interpolation, och sedan dess har det varit möjligt att exekvera kod i en C#-sträng. Säkerhet uppnås genom att strängen utvärderas i det omfång (scope) som den skapas. Det normala … Read More

Late binding i C#
with No Comments

Traditionellt har Visual Basic haft stöd för både early och late binding. Med early binding (statiskt avsändande) avses användning objekt vars typ är känd redan vid kompilering, medan med late binding (dynamiskt avsändande) avses användning av objekt vars typ inte … Read More

Skalning i MonoGame
with No Comments

MonoGame är ett av flera bibliotek för spelutveckling i Visual Studio för bl.a. PlayStation, Windows, Linux, iOS och Android. MonoGame kan rendera grafik (genom OpenGL eller DirectX), spela ljud och ta emot användarinteraktioner från tangentbord och handkontroller. Förutom att bygga … Read More

Förenklad hantering av funktioner som producerar multipla värden i C#
with No Comments

Ganska ofta infinner sig behovet av att bygga en funktion som producerar mer än ett värde. Detta löser man exempelvis med hjälp av utparametrar eller tuples (sv: tupel) och båda metoderna har fått bättre stöd i C# version 7.0. Utparametrar … Read More

Kortare kod med mönstermatchning i C# 7
with No Comments

Som programmerare vill man hålla sin kod så kort och så relevant som möjligt, för att öka överskådligheten och minska utrymmet för buggar. C# har genom åren utvecklats till att bli både mer kompakt och mer funktionellt, vilket inte minst … Read More

Creating ARM Service Endpoints from Within VSTS
with No Comments

First, here is some background about what Visual Studio Team Services (VSTS) can do concerning Azure Resource Manager (ARM). As you probably know, Releases in VSTS has the capability to deploy build artifacts to subscriptions in Azure. Releases are configured … Read More