De stora svepen där bimodal är centralt

with No Comments

För tre år sedan när jag var på Gartners ITxpo sist var The Nexus of Forces i centrum för i stort sett alla föreläsningar och sessioner. Det handlade om hur de fyra krafterna Social, Mobile, Cloud och Information påverkar alla typer av företag och organisationer. Tema för denna konferens är Digitaliseringen och hur den påverkar och i vissa fall helt förändrar förutsättningarna totalt. The Nexus of Forces har utvecklas till digitalisering på ganska kort tid och det handlar om att förstå att digitaliseringen bygger på helt andra premisser och synsätt. Gartners klienter och målgrupper är till största del större företag och organisationer och de behöver alla verktyg och modeller för att kunna se, förstå och agera. Ett synsätt är den bimodala tanken som slår igenom i både Bimodal Business och Bimodal IT. I korthet handlar det om att bygga upp en parallell business och IT-leverans för att klara av denna stora förändring. Inom det Gartner kallar Mode 1 finns inte kunskap, förutsättningar och inställning att klara av det digitala och snabbrörliga. Inom Mode 2 styrs, värderas och sköts saker annorlunda. Detta påverkar arbetssätt, hur man investerar/resurssätter, kompetens, affärsmodeller och mycket annat.
Det är ett väldigt intressant skifte vi är inne i och i min värld finns det oändliga möjligheter med detta. Sett ur ett vardagligt perspektiv vet jag direkt flera enkla sätt hur våra kunder och vi själva kan åstadkomma en förändring och ett skifte med ganska små medel. Men det gäller att de som är ansvariga för företag och verksamheter inser detta skifte och vågar satsa på att förändra och följa med, bästa sättet är att göra saker, inte att se på när andra gör saker.

Follow Fredrik Stenman:

Fredrik Stenman is CEO at Nethouse in Örebro.

Latest posts from

Leave a Reply