Samurajer, ninjas och adaptive sourcing

with No Comments

Inom det bimodala tänket använder Gartner liknelsen att mode 1 (stabilt, förutsägbart) är samurajer och mode 2 (utforskande, agilt) ninjas. Samurajer utgår från ett regelsystem (bushido) och var under lång tid oslagbara i de flesta situationer. Däremot lyckades de inte alltid, särskilt i nya och icke förutsägbara miljöer och situationer. För ninjas är agility det viktigare och kompromissas aldrig med. Det är en passande liknelse för den utveckling som sker där hastighet och utforskande arbetssätt är det klart viktigaste.

Adaptive sourcing är ett sätt att få en översikt över olika sourcingvarianter. Skiktningen är i tre lager; innovate, differentiate och run. Detta perspektiv nyanserar sourcing och ger en karta. Däremot säger den inget om när man ska välja det ena eller andra sättet att sourca. Det handlar om position på marknaden, affärsstrategi och andra val. Så gör man inte det jobbet är det lätt att gå bort sig i vad man sourcar ut och inte.

Follow Fredrik Stenman:

Fredrik Stenman is CEO at Nethouse in Örebro.

Latest posts from

Leave a Reply