5 tips på hur du förbereder ditt företag för digitalisering

with No Comments

Digitalisering är en av de hetaste trender just nu men enligt Dagens Industri saknar 4 av 10 företag ändå en plan för digitalisering. Nedan försöker jag ge några handfasta tips för att bygga förutsättningar för digitalisering.

Till att börja med, vad är en revolution?

En revolution är enligt SAOB digitala ordbok omvälvning och omstörtning. Ett krav på att det ska vara en revolution istället för kontinuerlig utveckling är att revolutionen påverkar de sociala, ekonomiska och teknologiska förutsättningarna. Den digitala revolutionen kommer att påverka din affärsmodell!

Den digitala revolutionen är den tredje industriella revolutionen. De två föregående var på 1700-talet den agrara (jordbruksrevolutionen) som följdes av den industriella revolutionen som nådde Sverige under mitten av 1800-talet

Vi lever i en spännande tid, vi har förmånen att befinna oss mitt i den digitala revolutionen!

Vad är digitalisering?

Jag tycker att det finns ett syfte att dela upp den digitaliseringen som pågår just nu i två olika delar:

 • Digitalisering som linjär utveckling
 • Digitalisering som innovation (revolution)

Digitalisering som linjär utveckling är när förändringen är ganska linjär, den går till och med att förutse. Exempel att vi går från papper till ett digitalt verktyg. Detta sker dagligen runt oss, arbetsorder skickas digitalt istället för skrivas ut på papper, ritningar finns nedladdningsbara till din dator/platta istället för utskrivet A1. Effektiviseringar genom digitalisering sker hela tiden men förändringen på våra processer och arbetssätt är ofta begränsat.
bild linjär digitalisering

Exempel på linjär utveckling

 

Digitalisering som innovation däremot påverkar hela vårt sätt att tänka och agera. Nya företag uppstår och gamla försvinner och det går fort. För 50 år sedan var livslängden för ett företag på Fortune 500-listan i snitt 50 år, idag är den mindre än 15 år och det kommer troligen minska än mer. Det finns många exempel på innovationer som förändrar en hel bransch de mest kända exempel på bolag är Spotify, Netflix, Uber och Airbnb. Gemensamt för dessa innovationer är att de traditionella bolag som fanns på dessa marknader var helt fast i sina affärsmodeller och började sin förändring först efter att de blivit frånåkta av nya aktörer.

 

bild digital innovation

Exempel på digitalisering som innovation

 

Vad kan du göra för att inte bli frånåkt?

5 sätt att förbereda din organisation på digitaliseringen

 1. Skalbarhet i alla led
  Den digitala förändringen går fort, du måste lära dig leva med fakta att du inte kan förutspå verksamhetens framtida behov. Gamla modeller för prognosering av exempelvis data tillväxt i din lagringslösning kommer troligen inte att vara korrekt.
  Arbeta med att få hela din IT-infrastruktur skalbar både uppåt och nedåt för att snabbt kunna möta nya affärsbehov och möjligheter.
 2. Klassificering av information
  I digitaliseringsrevolutionen är din information central. Se till att ha koll på vem som äger vilken information och att all information är säkerhetsklassat. Inte bara per applikation utan även inom applikationen kan det finnas information med väldigt skilda klassningar. Med kontroll över dataklassificeringen är det lättare att låta rätt information att nyttjas på rätt sätt.
  Rätt klassning av information ger nya möjligheter att använda, samköra och dela information.
 3. Använd BI
  Troligen ligger er information i flera olika system. För att kunna synliggöra information och kunna ta rätt beslut är det viktigt att det finns tydliga datamodeller eller en gemensam nomenklatur mellan system. Med en bra struktur är det mycket enklare att samköra information och integrera system.
  Eftersom er information är en nyckel till den digitala resan är det viktigt att veta vilken information som ligger var och att informationen är aktuell och korrekt.
 4. Tillåt misstag
  Bygg en organisation som inte är rädd för att misslyckas. En organisation som är rädd för att misslyckats vågar inte tänka nytt. Det är viktigare att lära sig av misstagen än att inte våga göra misstag. Börja med att göra digitaliseringsprojekt i liten skala. Blir de inte lyckade se till att lär av misstagen och för in er erfarenhet i nästa projekt och nästa projekt.
  Den digitala revolutionen är en resa inte ett enskilt projekt.
 5. Planera in tid för innovation
  Går det att planera innovation? Ja hävdar John Cleese (Monty Python) som säger att den viktigaste ingrediensen för innovation är tid. Men säger även att det är viktigt att tillåta alla idéer med ett öppet sinne. För oss som har sett vår beskärda del av Monty Python inser att de hade ett väldigt öppet sinne till vad som kan bli en sketch.
  Innovation kan komma när som helst, många bra idéer har uppstått när person gör något helt annat än fokuserar på innovation. Men för er som inte förlitar sig på att innovation bara ska komma kan avsätta återkommande tid, blanda kompetenser och bygg på varandras idéer istället för att för förkasta varandras idéer.

En intressant fråga som DI ställer är, om du fick möjligheten att starta om ditt bolag från ett blankt papper och utgå från de förutsättningar som finns idag. Hur skulle ditt bolag se ut då? Detta är starten på din digitala resa.

 

Follow max.klarvik@nethouse.se:

Project manager

Projektledare som gärna driver förändringsarbete. Teknik och digitalisering är en möjliggörare.

Leave a Reply