Techdays 2016 Dag 1

with No Comments

Keynote
Microsofts svenska VD Joacim Damgard kommer närmast från Ericsson.
Han visade en video på hololens och gick vidare med hur Microsoft ska minska världssvält och fattigdom med hjälp av molnplattformen. Det var lite oklart hur.
Han ansåg att molnet innebär den fjärde industriella revolutionen.
Det märktes att han kom från en lite annorlunda branch när han kallade it-branchen en industri.

Sedan körde Peter Nilsson ett komiskt nummer och skojade om alla akronymer som finns på Microsoft..

Det mest intressanta på keynoten var Brad Anderson som visade molnplattformen och hur de skulle förhindra alla attacker genom att samla data från alla WIndows 10 datorer runt om i världen. Man kan börja undra vem som övervakar övervakarna. 1984 kanske blir sann.

Continous delivery på riktigt
Mathias Olausson
Han förordade att hålla ner antalet branches i källkodshanteringen och satsa på feature-toggling.
Mathias visade en molnplattform, “Launch Darkly” som kan hantera featuretoggling as a service.
Han visade även hur man kan använda “Desired State Configuration” lokalt eller “Azure Resource Manager” för att göra samma sak i molnet.
Sedan visade han hur man sätter upp en Deploy Pipeline i VSTS.
I framtiden såg han att docker för windows kan underlätta DevOps och Continous delivery.
Intressant föreläsning.

Asp.Net Core Deep Dive
Rachel Appel
Asp.Net Core kan köras både på .Net core och .Net 4.6, vilket var en nyhet för oss.
on visade VisualStudio Code och använde cmd-kommandon för att skapa, initiera och kompilera ett nytt projekt.
Hon visade att nya projektfilen är en json-fil och fortsatte att bygga en Request pipline med Kerstrel för att implementera en Webbserver utan IIS.
Kestrel är inte säker ännu för produktion och hon påpekade att man kan bygga sin egen webbserver eller modifiera Kestrel som är opensource för att få en säkrare omgivning.
Hon pratade mycket om att man bygger ut requestpipelinen med egna eller färdiga moduler som t.ex. “static files” eller “MVC”
Rachel hade en udda framtoning med mycket kommentarer oavsett om de var relevanta eller ej.

Authentication and Authorization in modern web applications
Anders Abel
Anders visade att en modern webbapplikation måste skyddas via olika autenticeringar.
Han visade exempel där Azure AD användes för att skydda webbsiten på flera olika sätt.
För att förhindra Cross-Site Request Forgery använde han BearerToken vid WebApi-anrop.
Föreläsningen var mycket intressant och väcker frågor om vi behöver se över säkerhet vid webapianrop.

Microservices Journey: Iot, Azure and SOA – What’s next for distributed systems
Barry O’Reilly
Barry beskrev utvecklingen från monolit till microservices.
Han ansåg att Microservices behövs för att få en molnplattform som skalar bra och för att IoT kräver högre genomströmmmning av data.
Ett actor-system löser mycket av dagens skalningsproblem, men kräver ett nytt sätt att tänka.
Föreläsningen var inte så intressant.

Automatiserad Testning – Nyckeln till Continous Delivery
Jakob Ehn
Han visade på ett anti-pattern som kallas “Ice cream cone antipattern”, då man förlitar sej på på Manuella och GUI-tester medans man har färre integrationstester och ännu färre enhetstester.
Målet är att vända på konen för att få en testpyramid med många enhetstester och få bort repetetiva manuella tester.
Han beskrev hur man kan testa med olika ramverk på olika nivåer och visade flera testramverk för såväl Javascript som C#.
Han visade även hur man kan utnyttja Azure för lasttester.
Allt ovanstående automatiserade han i en deployment pipeline i VSTS.
Föreläsningen var bra.

Patrik & Jonas

Follow wspaal:

Latest posts from

Leave a Reply