Techdays 2016 Dag 2

with No Comments

Keynote
Bill Buxton
Alla enheter vi skapar och tjänster vi skriver behöver interagera med andra enheter och tjänster och skapa ett mervärde. Bill visade ett exempel då en bil och mobiltelefon arbetar tillsammans för att få en bättre funktionalitet och upplevelse när man kör.
Han påpekade att Office är Microsofts bästa föräljningssuccé som också består av ett antal program som jobbar bra tillsammans.
Sedan visade han ett exempel på hur vi kan tänka på nya sätt. Man kan guida gående blinda genom att sända klickljud via ett headset i “3d” så den blinda kan röra på huvudet och höra vart hen ska gå.
Engagerande föreläsning som lyfter fram områden man inte tänker på dagligen.

DDD is back, the backbone of microservices
Jimmy Nilsson och Martin Hellspong
De pratade om att man inte ska bygga den perfekta designen från början utan definiera sina “Bounded Context” och skriva microservices för dessa.
Man ska bara skapa så många microservices som behövs. Många går i fällan att designa för många små microservices som slutar i kaos.
Teknikstacken ska byggas för varje enskild microservice.
För att undvika cross-scripting kan man sätta en proxy i frontend som exponerar allt på samma address. De använde Nginx för detta ändamål och implementerade microservices via docker.
Intressant, speciellt med uppsättningen av Nginx som proxy.

Micros… Err Microcosmos: The take on Azure, Nano and containers
Mike Martin
Han visade hur Nano Server lätt kan användas i Azure för en säker och snabb omgivning för t.ex. microservices via Windows Containers.
Nya azure “Remote server management” kan användas för att få ett interaktivt gränssnitt mot nano server.
Containers utvecklas och testas lokalt och kan publiceras till Azure på ett smidigt sätt.
I en kort genomgång visade han Service Fabric som en bra plattform för microservices i framtiden.
Intressant om just nanoserver. Hyggligt bra föreläsning.

Devops för mobila applikationer
Daniel Hindrikes och Mattias Sköld
De startade med att gå igenom grundläggande TFS Epics, Features och PBI’er.
Tester körs via Azure Testcloud, som emulerar en mängd olika mobilplattformar.
Hockeyapp används för att publicera till IoS och Android för tester på faktiska devices.
De beskrev hur Visual Studio Mobile Center kan användas som ett sätt att få igång ovanstående snabbt, men som saknar den detaljstyrning som är möjlig med manuell uppsättning.
Metrics från devices kopplade med hockeyapp kan fås via Application Insights.
Det var intressant, speciellt när de visade lasttester för mobilplattform i Azure. Grundgenomgången av TFS kändes onödig. Helt ok föreläsning.

Treat your servers at cattle!  But I love my puppet? Infrastructure  as code on windows in  real world case
Fredrik Nilsson och Nilkas Åkerlund
De använde Puppet, Desired State Configuratuion för att konfigurera servrar och Jenkins för att kvalitetssäkra releaser.
Ett viktigt budskap de hade var att man behöver källkodshantera alla powershellscript.
Mycket av det de sade kändes självklart för oss som utvecklare. De var underhållande föreläsare.

Patrik och Jonas

Follow wspaal:

Latest posts from

Leave a Reply