NDC Oslo 2018 – Dag 1

with No Comments

Dennis & Patrik – 2 utvecklare i på NDC Oslo 2018

Keynote: A penny for every object

Mads Torgersen är lead designer för C# och har även jobbat med utvecklingen av Typescript, VB och Java.
I sin keynote beskriver Mads hur objektorienteringen utvecklats från Simula67 till C#.
Han pekar på koncept i olika språk som kvarstått och utvecklas, men även koncept som dött.
I slutet nämner han även att funktionell programmering kan vara arvtagaren till objektorientering. Han anser dock att valfriheten i C# att välja funktionell eller objektorienterad approach är den bästa vägen.
Mads nördade ner sig rejält i språken och jag upplevde att han blev lite tråkig i längden. (Patrik)

The Power of Composition

The Power of Composition var en föreläsning av Scott Wlaschin som gav ett intro till funktionell programmering. Han gick igenom hur man bör strukturera sin kod för att inte hamna i de fallgropar som man tenderar att göra när man använder språket. Det var många föreläsningar den dagen om just funktionell programmering och F#, så det känns verkligen som ett hett ämne. Föreläsningen var bra och gav bra exempel på hur funktionell programmering kan användas i verkliga situationer. Men för en som tidigare inte sett språket tidigare blir det lite svårt att hänga med på allt som sades tycker Dennis.

Lightwight microservice collaboration using HTTP

Lightwight microservice collaboration using HTTP handlade om hur man med sin befintliga ”maffiga” kodbas kan bryta ur sammanhängande delar till mindre delar till s.k. microservices. Föreläsaren Christian Horsdal visade hur man enbart med http kan integrera sin källkod med sina microservices. Några delar som han tog upp som fördelar var att det blir lättare att förvalta sin kod genom att man som utvecklare kan jobba i en mer avskalad och behändigare kodbas. Även att kunna deploya en microservice i taget gör att man lättare kan få ut nya versionen med mindre driftstörningar. Dock nämnde han nackdelar såsom att det lätt kan bli en rörig produktionsmiljö när man hela tiden måste hålla koll på sina olika omgivningar. En märkbar nackdel som han nämnde, som även vi i Team Unicorn stött på är att det kan bli svårt att dela på kod mellan de olika projekten. Föreläsaren var tydlig men hade en aningen för grundläggande nivå på sina exempel tycker Dennis.

A Practical Guide to Graph Databases

 David Bechberger höll i en föreläsning som hete A Practical Guide to Graph Databases. Han gick igenom de olika ekosystemen som finns inom området graf databaser och även vilken mognadsgrad de befinner sig i idag. Stora delar av föreläsning berättade han om olika användningsfall och när det lämpar sig att använda just en graf databas. Det som framgick var att användningsområdet är ganska smalt och att dessa databaser främst lämpar sig när man vill ställa frågor som vid en SQL-databas skulle kräva extremt många joins.  En annan intressant del som han tog upp var att det idag, till skillnad från SQL-databaser inte finns något direkt ”standard” för hur frågor ställs. Därför kan det vara svårt att byta mellan olika tillverkare då språket/syntaxen kan skilja sig helt. I början på föreläsningen visade han även trenden för graf databaser, vilket visar att populariteten ständigt ökar. Föreläsaren var väldigt tydlig samt intressant, det var dock lite tråkigt att höra att de olika databaserna var så olika och att användningsområdet för grafdatabaser så smalt tycker Dennis.

The power of Roslyn

 Kasey Uhlenhuth är Program Manager för .Net och Visual Studio team

Hon visade hur man kan bygga en Roslyn Analyzer/Fixer för Visual Studio.
Med Roslyn-api kan man se på koden från olika aspekter såsom Syntaxträd och Semantiskt träd.
Genom enkla event i Visual Studio kan man begära notifiering när en viss sak ändras och se om det finns en kodfix för det. Man väljer vilken typ av indikation som ska visas (gröna, gula, röda squiggles). Det visas även automatiskt vad som ska codefixas. Kodfixen skrivs separat och innebär att man ersätter en del av trädet med en ändrad variant. Eftersom träden är språk-agnostiska fungerar även fixarna för VB.
Kasey var pedagogisk och rolig. Dagens bästa talare (Patrik)

Give it a REST!

 Liam Westley är IT-Arkitekt på Huddle, ett engelskt företag som jobbar med “Document Collaboration”
Föreläsningen handlade om vad man bör tänka på om man designar en publik REST-tjänst, men även vad man ska tänka på när man konsumerar en tjänst.
Det jag tyckte var mest intressant var att man bör kolla flera http-felkoder för publika APIer. Ett exempel är “503 Service Unavailable” där man bör vänta och försöka igen senare.
I övrigt känds föreläsningen lite ointressant eftersom den var inriktad mot publika api’n. Det mesta som sades gäller inte privata api’er. (Patrik)
Follow wspaal:

Latest posts from

Leave a Reply