NDC Oslo 2018 – Dag 3

with No Comments

Lightning Talk med Henrik Stene

Lightning Talk med Henrik Stene var en kort föreläsning där Consumer Driven Contracts låg i fokus. Consumer Driven Contracts är ett sätt att hålla koll på vilka som konsumerar vilka enpoints i ett publikt API. Metodiken stödjer även att hålla koll hur en användare specifikt använder en viss endpoint. Det finns ett flertal verktyg att använda, men ett verktyg som Henrik tipsade om var PACT. I verktyget PACT kan användaren själv specificera vilka endpoints den använder och vilket förväntat resultat som användaren förväntas få vid anrop mot en viss endpoint. Varför är detta så bra då? Jo när man ständigt jobbar mot att förbättra sitt API och gör förändringar så kommer sin endpoint förändras och i vissa fall fungera på ett helt annat sätt för användaren. Därför är det viktigt att hålla koll på hur de som konsumerar API:et använder en endpoint så att ingen förändring ger ett oväntat resultat. I PACT kan utvecklarna köra tester mot API:et med det förväntade resultatet som konsumenten har fyllt i på sin ände i verktyget PACT. Det var en kort men väldigt informativ föreläsning där ämnet var väldigt intressant tycker Dennis.

 

The history of .NET

The history of .NET var en föreläsning av Richard Campbell som även är en av två i den berömde podcasten .NET Rocks. Föreläsningen gick igenom historian bakom de olika Windows-versioner och varför vissa versioner blev som de faktiskt blev. Richard berättade om hur Microsoft år 2001 blev stämda av den Amerikanske kongressen då de påstådde att Microsoft hade monopol och utnyttjade kunskapen de hade om operativsystemet Windows för att prestandaoptimera Internet Explorer. Han gick även igenom att iPadens framkomst stressade Microsoft snabbt att komma upp med ett mer surfplattevänligt operativsystem Windows 8 vilket kan vara anledningen till att operativsystemet inte fungerade så bra. Utöver det gick Richard igenom de olika Visual Studio versioner som funnits genom tiden. Överlag så var föreläsningen intressant och gav lite rolig historia, föreläsaren var även professionell tycker Dennis.

 

Breaking your code in New and Exciting Ways

Michael Newton
Michael Newton är en arkitekt och utbildare med eget företag
Han visade “Property based testing”, vilket innebär att tester körs automatiskt med slumpgenererade inparametrar.
Verktyget han visade var FsCheck som fungerar med både Nunit och Xunit.
Testerna körs default 100 gånger med olika typer av parametrar.
Meningen är främst att hitta tillfällen där den testade koden krashar på grund av konstiga inparametrar. Det är många gånger ganska svårt att utvärdera svaret, men man kan t.ex. kolla vissa grundresultat genom att jämföra utdata med indata om möjligt.
När en autotest krashar bör man skriva ett “vanligt” test för just det indata som autogenererats eftersom det kanske inte genereras samma indata igen på länge.
Han beskrev ganska ingående hur man kan sätta gränser på vilka värden som kan genereras i testerna, så det kändes lite som overkill.
Michael hade egentligen material för en halvtimme, så sista halvtimman var något tråkig. (Patrik)

How to learn to love accessible forms

Elle Waters photo

Elle Waters jobbar på Level Access med anpassning av teknik till handikappade

Det var kul att gå på något som man normalt inte skulle gått på.
Föreläsningen handlade främst om hur man hanterar formulär så att synskadade kan fylla i dessa.

Man ska alltid anpassa med den lägsta nivån som går att använda i följande skala: Html => Css => Javascript => Aria. (Aria står för Accessible Rich Internet Applications som medger finare kontroll över bl.a. text-to-speech)

Enligt henne ska alla webbplatser gå att navigera med via tangentbordet eftersom synskadade ofta inte använder mus.
Det viktiga är (självklart?) att man kan tabba sej mellan alla fält och att de kommer i en logisk tabordning. Formulär ska alltid submittas med en submit-knapp.

Hon beskrev vidare olika mer eller mindre avancerade sätt man kan anpassa webbar för synskadade.

Det var kul att gå på något annorlunda och Elle höll en bra presentation (Patrik)

Mötley Crüe and Mödern JavaScript

Mötley Crüe and Mödern JavaScript var en av dagens rockigaste föreläsning. Föreläsaren Eric Brandes inspirerade hela sin föreläsning av olika rockband och drog paralleller mellan JavaScriptens framväxt med Rockens. Det första som föreläsaren visade var en bild med en hel bunt rockbandloggor från 70-90 talet bredvid en annan bild med massor loggor på de JavaScript bibliotek som finns därute. Kort därefter slängde han ur sig kommentaren, bara för att det finns många rockband så behöver inte alla vara bra, likaså med JavaScript bibliotek.

Det som var intressant med denna föreläsning var att föreläsaren till skillnad mot många andra faktiskt pratade om att det i många lägen var bättre och lättare förr att använda JavaScript i browsern. Idag behöver man först veta vilken av de alla ramverk/bibliotek man ska använda, sen måste man sätta upp WebPack, NPM, kanske någon CSS preprocessor och sen ha en massa olika programvara installerat på sin utvecklingsmaskin. Om man ville ändra innehållet dynamiskt på sin hemsida innan alla SPA-ramverk fanns så räckte det många gånger att dra in jQuery på sin site och sen skriva några få rader JavaScript för att dynamiskt ändrat innehåll. Det föreläsaren ville komma till var att det många gånger från kundens perspektiv räcker att använda enkla metoder för att få problemen lösta, användaren bryr sig inte om ifall siten använder React, Vue eller Angular.

Eric tipsade även om Gatsby vilket är ett litet bibliotek för att rendera statiska HTML-sidor. Han tipsade även om ett annat som heter PJAX som även Github använder idag vilket är ett litet bibliotek som möjliggör att dynamiskt byta ut delar av sidan mot html hämtad ifrån en server. Föreläsaren var väldigt skämtsamt men tog även upp delar som man vanligtvis inte tänker på tycker Dennis.

Serverless with Firebase in the wild

Duncan Hunter höll i en föreläsning som hete Serverless with Firebase in the wild. Föreläsningen handlade om hans erfarenhet att bygga om sin befintliga webbapplikation skriven i ASP .NET och Webforms till NodeJs och molnplattformen Firebase. Föreläsaren gick igenom vad Firebase är och vilka styrkor och svagheter som plattformen har. Firebase är alltså en molnplattform skapad av Google där det tillhandahålls databaser, webhosting och molnbaserade funktioner.

Tidigt under föreläsningen nämnde han om något som lät mycket intressant, och det var att Firebase använder ”by default” websockets, alltså kommunikation från server till klient. Vad Firebase gör är att så fort den känner av att någon data har förändrats i databasen så trycker den ut dessa förändringar till alla klienter. En svaghet som Duncan berättade var att Firestoredatabasen(som är en del av Firebase plattformen) är helt och hållet molnbaserad. Detta gör att man helt och hållet är beroende av att ha uppkoppling, vilket inte gör så mycket för en produktionsmiljö, men om man sitter och ska jobba på ett tåg med svajigt internet så kan det bli lite trassligt. Föreläsaren var väldigt rutinerad och pedagogisk, dock är det lite skrämmande vad man helt låser in sin applikation för en och samma plattform genom att använda Firebase tycker Dennis.

NDC slutsatser

Nethouses foto.

NDC Oslo är en väldigt bra och välordnad konferens.
Den körs varje år runt midsommar, välrennomerad och drar många bra föreläsare från hela världen.

Konferensen var på Spektrum Arena och utställare finns på en öppen area i mitten av arenan och föreläsningssalarna ligger runtom direkt i anslutning.

Något som jag inte sett någon annan stans är “Owerflow”. Dit kan man gå om det äör fullt på föreläsningen eller om man är osäker på vilken föreläsning som är bra. Man får hörlurar när man går in och där finns 9 gigantiska skärmar där man kan välja mellan alla live-framträdanden i lurarna.
Då kan man “zappa” lite i början och sedan bestämma sej för vilken som verkar mest intressant.

Föreläsningarna rörde sej mest om .Net, webb, agilt, cloud och funktionell programmering.

En annan bra sak är maten. Hela tiden fanns massa olika små rätter, så man kunde ta något mellan föreläsningarna och man slapp dom notoriskt långa köerna som blir vid lunchtid på andra konferenser. Utbudet var också stort, så man hade alltid 6-7 rätter att välja på.

Överallt en superkul konferens (Patrik)

Follow wspaal:

Latest posts from

Leave a Reply