#DevSum19

with No Comments

Övergripande

DevSum är en årlig konferens som i år inträffade den 23-24 Maj i Stockholm Folkets Hus vid Norra Bantorget.

 

Helhetsintryck

En mycket bra konferens med mycket kunniga föreläsare och några superstars i .Net-världen.

Konferenslokalerna var mycket bra med god ljudisolering mellan rummen, vilket kan vara problem på andra ställen som t.ex. NDC.

Utställarna var få och det var inte många av de stora aktörerna där. Jag han dock snacka lite med en kille på AWS, som gav mej en del idéer…

Maten och fika var lätt att få utan de vanligen så långa leden. Alla fick dock samma rätt, så det gäller att det var något gott. Där kan de lära en del från NDC.

De hade många spår att välja på så det var lätt att hitta intressanta föreläsningar, men svårt att sålla…

 

Keynote: Solving Diabetes in 2019 with an Open Source Artificial Pancreas

Scott Hanselman

Scott berättade om sin typ-1-diabetes och hur han jobbat tillsammans med många andra för att ta fram en open-socurce bukspottkörtel.

Många personer har bidragit, till stor mån motarbetade av industrin p.g.a. de stora riskerna med att injicera insulin automatiskt.

Han förklarade tydligt att det finns stora risker, men att automatiken hjälper honom att hålla en stabil insulinnivå eftersom mätningar sker kontinuerligt och doseringen kan bli mer exakt.

Intressant keynote av en rolig och kunnig föreläsare.

 

Beyond REST with GraphQL in .NET

Irina Scurtu

Hon beskrev hur GraphQL kan förbättra hur frontendkod frågar och uppdaterar backend-koden genom att kunna ställa specifika frågor och uppdateringar via GraphQL istället för Rest.

Ämnet känns intressant för Rest är väldigt kantigt. Det ger ju definitivt större möjligheter för frontend-programmeraren att kunna utveckla med ett lägre beroende av backend-programmering och ändå undvika att hämta för mycket eller för lite data.

Föreläsaren kändes ovan att föreläsa och gav ett svagt intryck.

 

Building highly scalable enterprise systems on Azure

Ronald Harmsen

Han beskrev hur de hade ett system för att utvärdera strukturer på kartor, såsom hus och sjöar. Systemet fungerade, men det tog alldeles för lång tid att köra.

De testade olika lösningar och fastnade för Akka.Net på en dockerplattform. Han beskrev hur de använde personstant actors för varje “kartruta” och att actorn stängde av sej själva när de inte använts på 20 sekunder för att spara resurser. Han beskrev även hur de kunde utnyttja Akka för att få actors att  spridas över en mängd maskiner. Med denna distribuerade modell kunde de komma ner i under 10% av deras ursprungliga tid.

Ronald var duktig och påläst. Bra föreläsning.

 

Building IoT solutions using Azure IoT Edge

Edwin van Wijk

Han visade hur man med Azure IoT Hub & Azure IoT Edge kan processa mer data på Edge-devices, dvs devices som är distribuerade. Han visade hur han kunde få datorcraft att köra i Raspberry-PI’s i dockercontainers och rapportera aggregerad data till molnet och bli mindre “chatty”.

Edwin var inte så engagerande och trots att han hade med en Raspberry Pi med sig körde han ingen demo där han använde den.

 

.NET everywhere – is it possible and is it awesome?

Scott Hanselman

Han visade hur vi med .Net standard kan köra i stort sett vad som helst var som helst. Både WinForms och WPF återkommer i .Net 3 och han visade hur program kunde byggas för att inkludera sitteget specifika framework och använda “treeshaking” för att få ner storleken på programmet.

.Net framework, .Net core och Mono blir ett gemernasmt ramverk i .Net 5

Oerhört skicklig och engagerande föreläsare.

 

ASP.NET Core: The One Hour Makeover

Jon Galloway

Föreläsaren visade hur man enkelt kan skapa egna templates för Visual Studio som inkluderar de tekniker som man normalt använder när man startar egna projekt och solutions.

Han visade även på flexibiliteten av hur man kan välja projekt lättare i Visual Studio 2019

Föreläsaren var skicklig, men inte så engagerande.

 

Let’s talk patterns

Chris Klug

Han gick igenom bortåt 10 mönster och visade på skillnaderna i dessa. Han var väldigt tydlig och pedagogisk, så att det var lätt att förstå vad man använder dessa till. Lite jobbig attityd på en annars duktig föreläsare.

 

 

Keynote day 2: The art of having bad ideas

Tobias Ahlin

Tobias höll en engerande föreläsning om hur man behöver omfamna dåliga idéer istället för att avfärda dom. Detta gör att idéerna kan utvecklas till något bra eller inspirera till en ny idé. Han sade även att vi har en tendens att slå ihop flera bra idéer till en medioker idé, vilket man bör undvika.

Man ska även försöka testa olika varianter istället för att endast välja den variant man tycker känns bäst.

Tobias är en imponerande designer som jobbat på mjukvaror som Spotify, Minecraft och Github. Föreläsningen var mycket bra och Tobias har en härlig energinnivå.

 

 

Mega Session: .NET Core 3, Machine Learning, Big Data and the future of .NET

Scott Hunter

Dagens mest understatement i sin beskrivning av sitt jobb: “I work at Microsoft on Visual Studio and .NET”. Han är ju chef över hela .Net-familjen.

Han beskrev hur de jobbade mot ett gemensamt .Net istället för .Net framework, .Net core och Mono. Han ser fördelar i all tre varianterna av ramverk och vill använda delar gemensamt för att få ett bättre totalramverk.

Han talade sig även varm för .Net standard som möjliggör att utveckla för flera plattformar samtidigt som man utnyttjar plattformspecifika fördelar.

Han körde ett demo med Blazor som det lät som kommer vara den plattform Microsoft kommer utveckla sina webbar i framöver. (whooo!)

Intressant föreläsning, lite överlappande av Hanselman’s föreläsning.

En ytterst kompetent föreläsare.

 

Demystifying Microservice Architecture

Miguel Castro

Han utgick från SOA och menar på att Microservices bara är ett nytt namn på vad man egentligen ville att SOA skulle bli. Han höll föreläsningen på en arkitekturell nivå och kändes kunnig på området.

 

 

Async internals in .NET

Adam Furmanek

Han presenterade vad som sker bakom ridåerna för att få async/await att fungera som de gör. Han visade hur thread-syncronisation context och state-machine fungerar och hur man gör för att undvika deadlocks i koden.

Allt var hyperintressant, men han missade föreläsningen med 200 km/tim.

I en föreläsning om något av det mest komplicererade i .Net talade han med dubbel fart mot alla andra föreläsare och med dubbelt så många slides.

Det var faktisk absurt t.ex. när han visar en slide med komplicerade låsscenarion och förklarar i 5 sekunder innan han bläddrar till nästa slide.

Urusel föreläsare. Sämst totalt.

 

The Coaching Leader & Architect

Roy Osherove

“THERE ARE NO EXPERTS.  THERE IS ONLY US”

Han höll en inspirerande föreläsning om hur man coachar team att bli effektiva.

Han delade upp team’s utveckling i tre faser “Survival mode”, “Learning mode”  och “Self organizing mode”. Känns mer relevant än vissa andra upplägg.

Det finns mycket i det han sade som kan förbättra hur team fungerar.  Hans bok “Elastic Leadership” och siten “5whys.com” kan leda teams på vägen mot att bli självbestämmande team.

En bra föreläsare.

 

We Want the Funk! Serverless Computing with Azure Functions

David Giard

Han höll en demonstation av Azure Functions och lade speciell vikt över durable Functions som kan användas för long-runnging transactions.

Han var superförvirrad och hade mycket praktiska problem att genomföra sin föreläsning.

 

Looking for the Unknown (GAB Science Lab under the hood)

David Rodriguez

Thae Global Azure Bootcamp går av stapeln varje år och i år hanlade det om sökandet efter planeter utanför vårt solsystem (exoplaneter) och försök att avgöra om de skulle kunna vara beboeliga.

Föreläsningen var mycket ointressant och kan lätt läggas till hyllan.

 

Follow wspaal:

Latest posts from

Leave a Reply