Solarwinds Orion 2020.2 – dags att uppgradera!

with No Comments
Sommar och semester är slut, dags att jobba igen. Då passar det ju bra att jobba med något roligt som Solarwinds Orion.

Precis innan sommaren släppte Solarwinds nästa version av Orion Platform och som numera görs, även nya versioner av ALLA Orion-modulerna.

För er som missat det har man gått ifrån att ha olika serier med versionsnummer för respektive modul. Borta är att man måste veta att NPM 12.2 hänger ihop med SAM 6.8 osv. Numera har Orion och alla moduler samma versionsnummer. “[År].[Kvartal]” då produkten släpptes. Nuvarande version heter således “2020.2” och det gör alla modulerna med. Efter versionsnumret kan såklart hotfixar släppas. HF1, HF 2 osv.

Kika längst ner i Din Orion, på varje sida står det vilken version Du har. Här nedan ser ni att jag har Orion 2020.2 med Orion Hotfix1, NPM Hofix1 och SAM hotfix 1 i mitt labb.
Som ni förstår av ovan så har Solarwinds inte legat på latsidan medans ni hade semester utan man har lagat några hål och släppt Hotfixes där så behövs, så det är läge att uppgradera!
Vill visa er några av alla nyheter som finns i Orion 2020.2 och kommer länka till sidor som visar er en komplett lista men här är det vi tycker är mest intressant.

Uppgradera Orion – Nu med PreStage Files och snabbare Config Wizard


Innan vi ens har hunnit börja uppgradera till Orion 2020.2 kan vissa av oss se att vår gamla Orion har uppdaterats. Har man Orion 2019.2 eller 2019.4 OCH låter Orion komma ut på Internet så har er administration service uppgraderats automatiskt.

En ny möjlighet finns nu att “Pre-Stage files”, dvs ladda ner alla filer som behövs för uppgraderingen. Inte bara till Orion Core servern utan även distribuera ut filerna till alla andra Orion servrar, såsom Additional Polling Engines och Additional Web Servers. Sen kan man välja att köra själva uppgraderingen en vecka senare eller så.
Config Wizard har också fått en uppfräschning under skalet. Förut gick många operationer seriellt, numera går de parallellt vilket snabbar på den processen avsevärt.

Folk pratar om uppgraderingar som förut tog flera timmar men nu går på under en timme. Olika i olika miljöer såklart men klart är att det är väldigt mycket snabbare.

Hej då Network Atlas – Välkommen Orion Maps

I och med denna version så är Network Atlas deprecated. Dvs den kommer försvinna i framtida version av Orion, men därmed inte sagt i vilken.

Vägen framåt är att använda Orion Maps som kom för ett tag sedan men som i och med denna version är en fullgod ersättare med många nya features. Att visa ALLA nya möjligheter är en blogg-post i sig, kika på denna för en djupare genomgång, för det är mycket man kan göra:
https://thwack.solarwinds.com/t5/The-Orion-Platform-Documents/Orion-Platform-2020-2-An-Orion-Map-to-Success/ta-p/587146
 • Lägga till bakgrundsbilder
 • Lägga till bilder, former, textblock med full kontroll
 • Lägga till variabler för objekten, såsom att visa MachineType eller CPU_usage per objekt
 • Länka till dummy-objekt för att visa på ex Internet-anslutning etc.
 • Timetravel – slå på för att kunna se hur kartan såg ut tidigare
 • Ändra storlek på ikoner och objekt
 • Ändra objekts ikon, lägg in egna bilder för objektens olika status
Mängder med möjliggheter i nya Orion Maps
Naturligtvis kan man nästla kartor med, att en kartas objekt leder till underkartor. Orion Maps jobbar smartare här och ger betydligt mindre last på servern när nästlade kartor används.
Prova själv! Finns massor av möjligheter.

Modern dashboards

Modern dashboard är en helt ny typ av dashboard. En snabbare version med mer flexibilitet men där mindre är färdigt från början.
Full flexibilitet i skalning, både horisontalt och vertikalt. Drag-and-drop för att välja storlek och placering. Behörighetsmodellen för modern dashboars skiljer sig från tidigare:
 • Modern dashboard kan skapas av ALLA användare, oavsett “manage views permission”
 • Admins kan se och editera ALLA dashboards
 • Icke-admins kan se och editera dashboards de äger (ägare kan bytas)
 • Dashboards kan vara privata eller publika
I första versionen så finns fyra olika typer av widgets, ja de kallas fortfarande så:
 • Table widget – en vanlig tabell såsom “CPU and Memory” ovan
 • KPI widget – Stor siffra som visar att visst värde, kan innehålla fler siffror och färgen kan representera status
 • Proportiabla widget – Finns i fyra smaker, ovan syns två exempel
  • Paj
  • Munk
  • Horisontella staplar
  • Vertikala staplar
 • Timeseries widget – välj från dina skapade PerStack projekt
Alla widgets bygger på att man antingen via ett grafiskt verktyg väljer vilket data som ska visas eller att man själv knackar in sin SWQL-fråga

Ska sägas också att en modern dashboard uppdaterar status automatiskt. Görs en förändring syns det inom bara några få sekunder!
Läs ännu mer här:
https://thwack.solarwinds.com/t5/The-Orion-Platform-Documents/Orion-Platform-2020-2-Modern-Dashboards/ta-p/586258

Snabbhet och skalbarhet

Att installationen är snabbare än någonsin har vi redan pratat om, men även när det väl är installerat är Orion snabbare. Inloggningsrutan startar upp till 96% snabbare!! Men även de vanliga sidorna är snabbare. En standard start summary view har blivit 35% snabbare, “all alert” 67% snabbare. Dessutom är Orion Maps snabbare än gamla kartorna. En Modern Dashboard vy är dubbelt så snabb som motsvarande klassiska vy. Vad gäller skalbarhet så kan NPM nu hantera en miljon element mot 400 000 förut. SAM kan hantera 550 000 komponenter mot 150 000 förut. Användandet av WMI över WinRM istället för RPC gör att en poller kan hantera 40 000 komponenter istället för 10 000.

Volymer – fullfjädrade medborgare

Nu kan man äntligen hantera tröskelvärden på volymer precis som man länge gjort för noder och interface. Justera tröskelvärden
både för Warning och Critical så som det passar aktuell volym. Även tröskelvärden för flera pollningar i följd är möjligt.
Går dessutom att göra “Mute” på volymerna. Underbart!Det var de flesta av de största ändringarna i Orion-plattformen. Till det kommer alla ändringar i respektive modul. Vi ska kika på tre av de vanligaste modulerna och vad som hänt där.

NPM – Network Performance Monitor

Microsoft Azure Networking – gateway och vpn

Nytt är att man kan övervaka trafiken på sin Azure Network Gateway och sina Azure site-to-site anslutningar. Status och trafikmängder, både in och ut, går att övervaka.
Både Azure VPN och ExpressRoute anslutningar finns med.

Enklare hantering av MIB-databasen

Som ni säkert vet släpper Solarwinds en ny version av MIB-databasen ungefär varannan vecka. Den kan vara bra att uppdatera om man jobbar mycket med UnDP. Numera, under Settings/All Settings/Details finns “MIBs Management”. Klicka in dig där för att se om ny version finns att ladda ner. Om det finns, kan senaste versionen i form av ett msi-paket laddas ner för att installeras/uppdatera serverns version. Behöver göras på core-server och alla APE’s.


SAM – Server and Application Monitor

API Poller

I SAM 2019.4 introducerades API pollers – att från nodsidan kunna skapa övervakning av REST API’er. Nu är den funktionen mer färdig och lätt att använda. Ett stort antal färdiga API Pollers finns att tillgå, precis som för SAM Templates. Många går mot Solarwinds egna cloud-tjänster samt Azures funktioner.
Men det går ju att skapa egna också. Nytt är att det numera finns en rad olika autentiseringssätt såsom Basic authentication, OAuth 2.0, API Key och Bearer Token.
API Pollers kan också visualiseras från Appstack, PerfStack och Orion Maps etc precis som all annan data i Orion.

WinRM=Bättre prestanda

Under en längre tid har vissa av AppInsight-mallarna använt WinRM för att komma åt viss data men nu är alla komponenter uppdaterade så de kan hantera WinRM.
Under “Edit Node” finns en ny kryssruta: Enable WinRM . Detta är ikryssat by default på nya installationer men inte på uppgraderade.
SAM kommer om WinRM är enablat, försöka med WinRM först. Fungerar det inte kommer SAM försöka med RPC istället. Därav att SAM kan upplevas som långsammare nu, då den måste göra extra försök om inte WinRM är konfigurerat på rätt sätt.

DPA -Database Performance Monitor

Support för PostgreSQL

Nytt här är stöd för PostgreSQL! Högt önskad ny feature och en databas som växer i popularitet.
DPA har stöd för följande PostgreSQL-instancer:
 • Standard PostgreSQL, på Linux och Windows
 • EDB Postgres Advanced Server (EPAS)
 • Amazon RDS for PostgreSQL
 • Amazon Aurora for PostgreSQL
 • Azure DB for PostgreSQL

Larm och Notifiering när status är Normal igen

Tidigare kunde man bara få larm och notifiering när ett visst värde INTE var normalt. Numera finns även möjligheten att skicka notifiering när allt är normalt igen.

Trusted Certificated Management

I DPA 2020.2 finns möjligheten att hantera trusted certificates vilka kan användas för att säkra kommunikationen mot databaserna. DPA kan visa certificaten i Java Trus Store men även i sitt eget DPA Trust Store. Än så länge kan enbart PostgreSQL använda DPA Trust Store vilken stödjer följande typer av certifikat:
 • PKCS#12 (*.pf2 or *.pfx) 
 • JKS (*.jks)
 • JCEKS (*.jceks)
 • DER (*.der or *.cer)
 • PEM (*.pem, *.crt, *.ca-bundle)

Det är dags att uppgradera nu!

Som ni ser finns massor av nyheter och detta är ju inte allt. Kika in här för att se en lista över alla modulerna:
https://thwack.solarwinds.com/t5/Product-Blog/Orion-Platform-2020-2-and-it-s-Modules-Are-Now-Generally/ba-p/594348 Vill ni ha hjälp med uppgraderingen? Ha hjälp med nya features och hur man använder dem? Tveka inte att höra av er till oss så hjälper vi er!
Follow Thomas Löfstrand:

With over 20 years of experience in the IT industry, Thomas have a solid experience from many aspects of the IT infrastructure area. For the past 15 years, monitoring of the IT environment has been the focus and Thomas is now one of the Nordic region's most experienced consultants in Solarwinds Orion. Experience that is used to build and analyze solutions that fit into the customer's environment and working methods. Thomas is recently chosen as a Solarwinds Channel Champion in recognition of his expert knowledge and experience.

Leave a Reply